Societatea SC RUTFOOD SRL  cu sediul în STR  STEFAN  CEL  MARE  NR 28 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/17/2010 CUI RO 26385504, telefon: 0723262995, email: c.budeanu@eurolinebacau.com, reprezentată legal prin D-na Codruta Budeanu, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, societatea Societatea SC RUTFOOD SRL  este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal

Ce fel de date cu caracter personal colectam?

Numele complet, Adresa, CNP, telefon Imagini foto și video, inclusiv CCTV, E-mail, Semnatura ,Vârsta/ Data nașterii

De ce colectam aceste informatii?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • Pentru menținerea relației de afaceri dintre noi.

Temeiurile legale pentru prelucrare                                                                               

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea și sau executarea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime, însă numai în situația în care interesul nostru primează asupra drepturilor și intereselor tale.

Cat timp pastram informatiile personale?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, ca de exemplu păstrarea documentelor contabile.

Cum transmitem informatiile tale?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi companiile care sunt în căutare de personal, firmele de contabilitate, firmele de resurse umane, autorități publice ANAF, parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Intrebari, solicitari si exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: c.budeanu@eurolinebacau.com.